Deze foto’s zijn genomen door Myriam Luyckx tussen 12:45 en 13:15, in de omgeving van de brandtoren.