Deze foto’s zijn genomen door Myriam Luyckx tussen 10:45 en 11:45, in de omgeving van de brandtoren.