Deze foto’s zijn genomen door Myriam Luyckx tussen 9:45 en 10:45, in de omgeving van de brandtoren.